สำหรับใคร ที่สนใจอยากไปท่องเที่ยวประเทศโอมาน ดินแดนอาหรับที่น่าหลงใหล มีวิธีการขั้นตอนการขอวีซ่าเข้าประเทศนี้มาฝากค่ะ การศึกษาขั้นตอนก่อนนั้นทำให้การท่องเที่ยวไม่ยุ่งยาก ประหยัดเวลาและสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะ วีซ่าของประเทศโอมานจะไม่แบ่งแยกประเภท สามารถใช้ได้ทั้งท่องเที่ยวและธุรกิจ ซึ่งมีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 – เข้าไปที่เว็ปไซต์ www.rop.gov.om

เข้าไปที่เว็บไซต์ www.rop.gov.om เพื่อกรอกเอกสารออนไลน์ จากนั้นสังเกตแทบเมนูด้านซ้ายคลิกที่ Online Service และเลือกคำว่า Online Visa Application จะพบข้อมูลเกี่ยวกับข้อปฏิบัติต่าง ๆ ค่ะ

ขั้นตอนที่ 2 – กรอกข้อมูล Online

2.1 ในหัวข้อ PRINTING ซึ่งจะแจ้งไว้ก่อนว่าเอกสารจะเป็นในรูปแบบของไฟล์ PDF format ค่ะ เราจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม PDF Reader software ลงในอุปกรณ์ของเราก่อน ถ้าไม่มีซอฟท์แวร์จะมีลิ้งค์คำว่า “Click here” ให้สามารถดาวน์โหลดซอฟท์แวร์นี้ค่ะ

2.2 จากนั้นถัดลงมาในหัวข้อ VISA APPLICATION FORM จะมีข้อมูลสำคัญให้อ่านก่อนค่ะ กรุณาอ่านให้ละเอียดนะคะ บรรทัดล่างสุดของหัวข้อจะมีปุ่มให้คลิกคือ “Click here to apply” คลิกแล้วจะเปิดเข้ามาสู่หน้า Online Service, Visa Application From ต่อไปก็กรอกข้อมูลตามช่องต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและปริ้นท์ไฟล์ออกมาค่ะ

2.3 หน้าแรกในการกรอกข้อมูล ค่อย ๆ กรอกตามลำดับนะคะ ตรงกรอบสีแดงเป็นข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต้องกรอกค่ะ
ในช่อง Application For:(ให้เลือก New Visa) และช่อง Select Visa Type:(ให้เลือก Tourist Visa)

2.4 หน้าที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับพาสปอร์ตของผู้เดินทางค่ะ ชนิดของพาสปอร์ต เลขพาสปอร์ต วันที่ออก วันหมดอายุประเทศที่ออกพาสปอร์ต สัญชาติ กรอกข้อมูลครบทุกช่องนะคะ

2.5 ถัดมาหน้าที่ 3 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล นามสกุล ชื่อ วันเกิด เพศ เมืองที่เกิดและประเทศที่เกิดค่ะ ตรงช่องที่มีขีดสีแดงจำเป็นต้องกรอกให้ครบและถูกต้อง

2.6 มาถึงหน้าที่ 4 กรอกข้อมูลบุคคลอ้างอิงค่ะ ชื่อ และเบอร์ที่สามารถติดต่อได้

2.7 หน้าที่ 5 นี้จะเป็นการให้กรอกข้อมูลต่อจากหน้าที่ 4 ค่ะ คำถามเกี่ยวกับบุคคลอ้างอิงที่กรอกไว้ในหน้าที่ 4 นั้น เคยได้รับวีซ่าของประเทศโอมานหรือไม่ ถ้าเคยมีก็ให้ใส่ข้อมูลวีซ่าลงไปด้วยนะคะ

2.8 ถัดมาที่หน้าที่ 6 ถ้ามีข้อมูล Residence Visa ให้กรอกเลขรหัสนะคะ ถ้าไม่มีตรงนี้กด Next ได้เลยค่ะ

2.9 หน้าที่ 7 ตรงช่องที่สำคัญที่ต้องกรอกคือเกี่ยวกับอาชีพของผู้เดินทางนะคะ ตอกจากนั้นจะเป็นข้อมูลอื่นๆทั่วไปค่ะ

2.10 มาถึงหน้าที่ 8 แล้วค่ะ หน้านี้ถ้าไม่มีข้อมูลตรงนี้กด NEXT ได้เลยค่ะ

2.11 หน้าที่ 9 ตรงนี้สำคัญค่ะ ให้เลือกสนามบินที่เราจะใช้เข้าประเทศโอมานค่ะ จะมีรายชื่อขึ้นมาให้เราเลือกค่ะ

2.12 มาถึงหน้าที่ 10 หน้าสุดท้ายของการกรอกข้อมูลแล้วค่ะ เพียงแค่ใส่รหัสที่ปรากฏอยู่ให้ถูกต้อง จากนั้นกด SUBMIT พร้อมปริ้นท์ข้อมูลออกมาเลยค่ะ

ขั้นตอนที่ 3 – เตรียมเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า

เตรียมเอกสารที่ใช้ในการยื่นพร้อมกับเอกสารแบบฟอร์มการขอวีซ่ามีดังนี้ คือ

  1. หนังสือเดินทาง ทั้งเล่มใหม่/เก่า (ถ้ามี) พร้อมสำเนา
  2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตา ไม่จำเป็นต้องโพกศรีษะ)
  3. จดหมายรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวันเดือนปีที่เริ่มทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษ/ฉบับจริง)
  4. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทและหลักฐานการเงินของบริษัท (ในกรณีเป็นเจ้าของบริษัท)
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน
  6. หนังสือคำเชิญจากต่างประเทศ (ในกรณีธุรกิจ)
  7. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  8. สำเนาใบสูติบัตร (ในกรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
  9. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
  10. เอกสารการจองโรงแรมที่พัก

ขั้นตอนที่ 4 – ต้องยื่นเอกสารที่ประเทศโอมาน

หลังจากเตรียมเอกสารทั้งหมดและปริ้นแบบฟอร์มขอวีซ่าเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากสถานทูตโอมานประจำประเทศไทยไม่สามารถอนุมัติวีซ่าได้ จำเป็นต้องไปยื่นที่สนามบินตอนเข้าประเทศโอมาน ถ้าไปท่องเที่ยวไม่เกิน 14 วัน ก็สามารถขอ Visa on Arrival ที่ขาเข้าประเทศได้ค่ะ จะมีเค้าท์เตอร์รับชำระค่าวีซ่าซึ่งค่าธรรมเนียมวีซ่าอยู่ที่ 60 USD (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 2,000บาท) เค้าเตอร์ตะอยู่ทางด้านซ้ายมือจากทางเข้าเทอร์มินอลแล้วไปต่อที่เค้าเตอร์ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้เลยค่ะ เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

จองโรงแรมและที่พักออนไลน์ใน โอมาน ได้ทันที