พาสปอร์ต (Passport) หรือหนังสือเดินทางสิ่งสำคัญสำหรับการเดินทางไปยังต่างประเทศ เป็นเอกสารที่รับรองเอกลักษณ์และ สัญชาติของผู้ถือโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศค่ะ โดยภายในพาสปอร์ตจะมีการระบุชื่อ, เพศ, วัน / เดือน / ปีเกิด, สถานที่เกิด, สัญชาติ และพลเมืองที่สอดคล้องกัน ซึ่งการทำพาสปอร์ตแต่ละครั้งจะมีอายุ 5 ปี และหากต้องใช้เดินทางไปต่างประเทศ พาสปอร์ตจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนค่ะ

อย่างที่หลาย ๆ ท่านทราบกันดีว่าการทำพาสปอร์ตแต่ละครั้งจะมีกำหนดการในการรอรับเล่ม โดยการทำพาสปอร์ตแบบปกติ จะต้องใช้เวลารอรับเล่ม 2 วันทำการ และอีกประเภทก็คือการทำพาสปอร์ตแบบเร่งด่วนค่ะ ซึ่งสามารถรับเล่มได้ในวันถัดไปในวันทำการ แต่ตอนนี้ทางกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เปิดให้ทำพาสปอร์ตแบบเร่งด่วน ที่สามารถรับเล่มได้ภายในวันเดียวที่ทำได้เลยค่ะ โดยทำพาสปอร์ตตอนเช้า แล้วตอนเย็นก็สามารถรับเล่มได้เลย ถือว่าเป็นข่าวดีมาก ๆ สำหรับใครที่ต้องการใช้พาสปอร์ตแบบเร่งด่วน มีรายละเอียดและขั้นตอนการทำดังต่อไปนี้ค่ะ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการให้บริการหนังสือเดินทางเล่มด่วนแบบรับเล่มภายในวันทำการเดียวกัน

  1. ผู้รับบริการจะต้องยื่นคำร้องและชำระเงินเสร็จสิ้นภายใน 12.00 น.
  2. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง 3,000 บาท
  3. ขอรับเล่มได้เฉพาะที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่เวลา 15.30 – 16.30 น.
  4. เปิดให้บริการเฉพาะที่กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะเท่านั้น

สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมไปทำพาสปอร์ตสำหรับประชาชนทั่วไปที่อายุเกิน 20 ปีขึ้นไปแล้ว ได้แก่

  1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง ที่ยังมีอายุใช้งาน (หากใช้บัตรข้าราชการจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)
  2. ใบหลักฐานการแก้ไขชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิด ฯลฯ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนและไม่ตรงกับบัตรประชาชน

หมายเหตุ :หนังสือเร่งด่วนแบบรับเล่มในวันถัดไป และแบบรับเล่มภายในวัน จะให้เปิดให้บริการรวมกันวันละไม่เกิน 400 เล่มต่อวัน และไม่มีการให้บริการที่สำนักงานศูนย์บริการฯ กระทรวงแรงงาน และหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่

เพื่อความรวมเร็วในการทำพาสปอร์ต สามารถดูรายละเอียดการลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าได้ที่ :airasiagotravelreview.com