การเดินทางโดยเครื่องบิน เป็นการเดินทางที่มีข้อกำหนดกฎเกณฑ์เยอะอยู่พอสมควร และเพื่อการเดินทางโดยเครื่องบินแบบไร้ปัญหา สิ่งสำคัญที่ควรตระหนักและจัดเตรียมให้พร้อมก็คือกระเป๋าและสัมภาระของเรานั่นเอง เพราะถือเป็นสิ่งสำคัญที่นักเดินทางทุกท่านควรต้องศึกษาข้อมูลและปฏิบัติตามกฎของแต่ละสายการบินอย่างเคร่งครัด เพื่อที่เวลาโหลดกระเป๋าจะได้ไม่เสียเวลาและไม่เสี่ยงต่อการถูกทิ้งของมีค่าหากของสิ่งนั้นของคุณผิดกฎระเบียบของสายการบิน ซึ่ง AirAsiaGo เองก็มีข้อมูลสิ่งของต้องห้ามขึ้นเครื่องบินจากสายการบิน AirAsia มาบอกกันด้วย เพื่อให้เพื่อนๆ ที่กำลังจะเดินทางด้วยสายการบินนี้จะได้เตรียมพร้อมกันให้ถูกต้อง

1. ของเหลว กระป๋องสเปรย์ และเจล

สิ่งของต้องห้ามขึ้นเครื่องบิน AirAsia เช็คไว้ก่อนเดินทาง สิ่งของต้องห้ามขึ้นเครื่องบิน AirAsia เช็คไว้ก่อนเดินทาง

สำหรับเครื่องดื่ม ครีม น้ำหอม สเปรย์ เจล และยาสีฟัน สามารถนำขึ้นเครื่องได้ แต่จะต้องเก็บอยู่ในภาชนะที่มิดชิด โดยมีความจุต่อชิ้นไม่เกิน 100 มล. และรวมไม่เกิน 1 ลิตร (1,000 มล.) ส่วนยารักษาโรคและอาหารพิเศษที่จำเป็นต้องนำติดตัวขึ้นไปบนเครื่องบินรวมถึงอาหารสำหรับทารก สามารถนำขึ้นไปได้ในปริมาณที่เหมาะสม แต่จะต้องทำการแสดงสิ่งของและเข้ารับการตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติม ส่วนของเหลวนอกเหนือจากนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องบินได้

2. แบตเตอรี่สำรองความจุเกินกำหนด

สิ่งของต้องห้ามขึ้นเครื่องบิน AirAsia เช็คไว้ก่อนเดินทาง สิ่งของต้องห้ามขึ้นเครื่องบิน AirAsia เช็คไว้ก่อนเดินทาง

การนำแบตเตอรี่สำรองขึ้นเครื่องบินนั้น สามารถให้นำขึ้นเครื่องบินได้แต่ต้องมีความจุไฟฟ้าไม่เกิน 32,000 mAh (หรือมากกว่า 160 Wh) และพกได้ไม่เกิน 2 ก้อน

3. อาวุธปืนและอาวุธทุกชนิด

สิ่งของต้องห้ามขึ้นเครื่องบิน AirAsia เช็คไว้ก่อนเดินทาง สิ่งของต้องห้ามขึ้นเครื่องบิน AirAsia เช็คไว้ก่อนเดินทาง

ชิ้นส่วนและส่วนประกอบของปืน และอาวุธปืนต่างๆ เช่น ปืนสั้นอัดลม ปืนเล็ก ปืนระเบิดแสง ปืนพก ปืนของเล่นทุกประเภท บีบีกัน ปืนที่ใช้ในอุตสาหกรรมและปืนลมยิงตะปู หน้าไม้ ฉมวก และปืนฉมวก ไฟแช็ครูปร่างคล้ายปืน อุปกรณ์ไฟช็อตป้องกันตัว กระบองไฟฟ้า เหล่านี้ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้โดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะทางการเป๋าเช็คอินหรือกระเป๋าถือขึ้นเครื่องก็ตาม

ส่วนอาวุธต่างๆ อย่างเช่น อาวุธปืนโบราณ ดาบ มีด หรืออุปกรณ์ในทำนองเดียวกัน อย่างไรก็ตามทางสายการบินอาจอนุญาตให้ขนส่งอุปกรณ์เหล่านี้เป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ตามดุลพินิจของสายการบินแต่เพียงผู้เดียวและด้วยเหตุผลพิเศษจริงๆ เท่านั้น

4. วัตถุที่สามารถระเบิดหรือติดไฟได้

สิ่งของต้องห้ามขึ้นเครื่องบิน AirAsia เช็คไว้ก่อนเดินทาง สิ่งของต้องห้ามขึ้นเครื่องบิน AirAsia เช็คไว้ก่อนเดินทาง

วัตถุที่สามารถระเบิดหรือติดไฟได้ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้โดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะทางการเป๋าเช็คอินหรือกระเป๋าถือขึ้นเครื่องก็ตาม ทั้งดินปืน เชื้อประทุระเบิด ลูกระเบิด สายชนวน วัตถุระเบิด อุปกรณ์ระเบิด วัตถุระเบิด อุปกรณ์หรือวัตถุระเบิดจำลอง สารระเบิดทางทหาร ระเบิดมือทุกประเภท ก๊าซ และถังบรรจุก๊าซ เช่น ก๊าซที่กลั่นจากน้ำมันปิโตรเลี่ยม ก๊าซหุงต้ม อะเซทิลีน ออกซิเจน -ในปริมาณมาก ประทัด เปลวไฟในทุกรูปแบบ ดอกไม้ไฟ (รวมถึงกระป๋องปาร์ตี้ หมวกของเล่น) ไม้ขีดที่อันตราย กระสุนควัน กระสุนปืน ของเหลวไวไฟ น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเติมไฟแช็ค แอลกอฮอล์ เอทิลแอลกอฮอล์ สีสเปรย์ น้ำมันสน สีทินเนอร์ รวมถึงวัตถุที่มีเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน

5. สารเคมีหรือสารที่เป็นพิษ

สิ่งของต้องห้ามขึ้นเครื่องบิน AirAsia เช็คไว้ก่อนเดินทาง สิ่งของต้องห้ามขึ้นเครื่องบิน AirAsia เช็คไว้ก่อนเดินทาง

กรด และด่าง เช่น แบตเตอรี่ “เปียก” สารกัดกร่อน หรือสารฟอกขาว เช่น ปรอท คลอรีน สเปรย์ที่ทำให้สูญเสียความสามารถต่างๆ เช่น สเปรย์พริก สเปรย์พริกไทย แก๊สน้ำตา สารรังสี สารทางชีวภาพหรือติดเชื้อที่อันตรายต่างๆ เช่น เลือดที่ติดเชื้อ แบคทีเรีย และไวรัส เหล่านี้ก็ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้โดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะทางการเป๋าเช็คอินหรือกระเป๋าถือขึ้นเครื่องก็ตาม

สำหรับสิ่งของต้องห้ามขึ้นเครื่องบินเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก ดังนั้นเพื่อนๆ สามารถตรวจสอบสิ่งของต้องห้ามนำขึ้นเครื่องบินของสายการบิน AirAsia อย่างละเอียดได้ที่ www.airasia.com