หนึ่งในเอกสารสำคัญในการเดินทางไปยังต่างประเทศก็คือใบ ตม. เป็นบัตรผ่านที่ใช้แสดงการเข้า – ออกประเทศ ซึ่งเราจะต้องกรอกเอกสารให้ครบถ้วนตามความจริง ข้อมูลตรงกับพาสปอร์ตโดยจะต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ และใช้อักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด และสำหรับวันนี้ AirAsiaGo มีตัวอย่างใบ ตม. 5 ประเทศท่องเที่ยวยอดฮิตของชาวไทยในแถบเอเชียของเรามาให้ศึกษากันไว้ก่อนด้วยค่ะ

1.สิงคโปร์

Credit Photo : https://www.ica.gov.sg/data/resources/docs/Info%20Guides/DE%2027I%2050%20V2%20pdf.pdf

สำหรับใบ ตม. ของประเทศสิงคโปร์นั้นส่วนของใบขาเข้า ( Arrival Card หรือ Disembarkation Card ) จะอยู่ใน 2 ช่อง แรกทางซ้ายมือ และส่วนของใบขาออก ( Departure Card หรือ Embarkation Card ) จะอยู่ในช่องสุดท้ายทางด้านขวามือสุด ซึ่งจะต้องกรอกข้อมูลในส่วนต่างๆ ดังนี้

  • ส่วนใบขาเข้า ( Arrival Card หรือ Disembarkation Card ) นั้นจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวซึ่งจะต้องตรงตาม Passport, ข้อมูลที่พักในสิงคโปร์ และข้อมูลการเดินทางต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเดินทางมายังประเทศสิงคโปร์
  • ส่วนของใบขาออก ( Departure Card หรือ Embarkation Card ) กรอกเพียงข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ – นามสกุล และสัญชาติที่ตรงตาม Passport

และไม่ต้องกังวลไปสำหรับมือใหม่หัดบินเพราะที่สนามบิน Changi Airport นั้นจะมีตัวอย่างการกรอกใบ ตม. ที่มีคำอธิบายทุกช่องเป็นภาษาไทยให้ดูด้วย

สำหรับใครที่ยังไม่เคยไปสิงคโปร์ AirAsiaGo ยังมีโรงแรมดีๆ มาแนะนำเพื่อนๆ อีกด้วย เช่น Marina Mandarin, Regent Singapore, Ascott Orchard Singapore

2.ไต้หวัน

Credit Photo : https://oa1.immigration.gov.tw/nia_acard/acardAddAction.action

ตั้งแต่ที่ไต้หวันได้ยกเลิกวีซ่าสำหรับคนไทย ก็มีนักท่องเที่ยวสนใจเดินทางไปยังไต้หวันมากขึ้น สำหรับการเดินทางไปยังไต้หวันนั้นไม่ได้มีใบขาออก ( Departure Card ) ให้กรอก แต่ยังคงต้องกรอกใบขาเข้า ( Arrival Card ) ที่เป็นกระดาษอยู่เหมือนเดิม และปัจจุบันได้เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกรวดเร็วให้กับนักท่องเที่ยวอีกทาง คือ สามารถกรอกข้อมูลลงใบขาเข้าแบบออนไลน์ ( Online Arrival Card ) ล่วงหน้าก่อนเดินทางได้นานสูงสุด 30 วันโดยจะต้องเข้าไปที่ https://oa1.immigration.gov.tw/nia_acard/acardAddAction.action ส่วนข้อมูลที่จะต้องกรอกลงในเว็บนั้น ก็จะมีข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ, นามสกุล, วันเดือนปี คศ. เกิด, อาชีพ, เลข Passport, ที่อยู่ที่ประเทศไทย และชื่อที่พักในไต้หวัน เมื่อทำการกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยและครบถ้วนแล้ว ก็กด Confirm เพื่อส่งข้อมูลทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ เมื่อถึงวันเดินทางก็สามารถยื่นแค่ Passport ให้เจ้าหน้าที่ ตม. ได้เลย โดยการกรอกข้อมูลในใบขาเข้าแบบออนไลน์นี้จะต้องทำก่อนเดินทางไปยังไต้หวันนะคะ

สำหรับโรงแรมและที่พักแนะนำในไต้หวัน เช่น Chateau De Chine Hotel Kaohsiung, Roaders Hotel, Park City Hotel Luzhou Taipei

3.ฮ่องกง

ฮ่องกง1

Credit Photo : http://kevin0304.pixnet.net/album/photo/148351812-arrival-card-%E6%97%85%E5%AE%A2%E6%8A%B5%E6%B8%AF%E7%94%B3%E5%A0%B1%E8%A1%A8

Credit Photo : http://www.whyvisitchina.com/wp-content/uploads/2015/05/Hong-Kong-Departure-Card.jpg

ใบ ตม. ของฮ่องกงจะมี 2 แผ่นแยกส่วนของขาเข้า ( Arrival Card ) ส่วนด้านหลังนั้นจะเป็นของและขาออก ( Departure Card ) ซึ่งทั้ง 2 แผ่นนี้ก็จะมีช่องให้กรอกข้อมูลเหมือนกันทุกช่องเลย สำหรับสิ่งที่จะต้องกรอกลงในใบ ตม. นี้ก็จะมีทั้งข้อมูลส่วนตัวที่ตรงตาม Passport ทั้งชื่อ – นามสกุล, สัญชาติ, วันเดือนปีเกิด, ที่อยู่, ข้อมูลการเดินทางทั้งข้อมูลเที่ยวบิน และสถานที่ที่จากมาก่อนจะเดินทางมายังฮ่องกง รวมถึงที่พักในฮ่องกงด้วย ข้อสำคัญสำหรับใบ ตม. ของฮ่องกงนั้น จะมีระบุในช่วงท้ายว่าควรเขียนให้ชัดเจนและ “ห้ามพับ” ด้วยนะคะ

หากใครวางแผนไปเที่ยวฮ่องกงแล้ว ยังหาที่พักไม่ได้ เราที่พักที่น่าสนใจในฮ่องกงมาแนะนำกันค่ะ เช่น W Hong Kong, Harbour Grand Kowloon, Hotel Pravo Hong Kong

4.ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

Credit Photo : http://www.immi-moj.go.jp/re-ed/EDcard_leaf_en.pdf

สำหรับ ใบ ตม. ของญี่ปุ่นนั้น ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของใบ ตม. เป็นแบบใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 โดยจะมีข้อความที่สั้นและกระชับกว่าเดิม ไม่ต้องกรอกสัญชาติ เพศ และหมายเลข Passport รวมถึงยกเลิกใบขาออก เพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการดำเนินการขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง โดยจะมีแบบฟอร์มของใบ ตม. อยู่ 2 ประเภทก็คือ New format of the disembarkation Card for Foreign Nationals สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชั่วคราว ( ไม่เกิน 15 วัน ) และ New format of the Embarkation and Disembarkation Card for Re-entrants คือสำหรับผู้ที่มี Visa เพื่อเข้ามาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นในระยะยาว อย่างเช่น นักเรียน นักศึกษา หรือผู้มาทำงานในญี่ปุ่น ที่ต้องการเข้า- ออก ประเทศญี่ปุ่นในช่วงเวลาหนึ่ง

สำหรับข้อมูลที่จะต้องกรอกลงในใบ ตม. สำหรับนักท่องเที่ยวนั้น ก็จะมีข้อมูลส่วนตัว,ที่อยู่ในประเทศไทย, เหตุผลที่เดินทางมาประเทศญี่ปุ่น, จำนวนวันที่อยู่ในญี่ปุ่น, ชื่อที่พักในญี่ปุ่น รวมถึงต้องตอบคำถาม 3 ข้อ คือเคยถูกห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่นหรือไม่? เคยต้องโทษอาชญากรรมในประเทศญี่ปุ่นหรือไม่ ? และสุดท้ายพกอาวุธมาด้วยหรือไม่ ? โดยจะต้องทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องคำตอบ

สำหรับที่พักสวย ๆ ในญี่ปุ่นที่ AirAsiaGo อยากแนะนำ ได้แก่ Tokyo Dome Hotel, Remm Roppongi, Cerulean Tower Tokyu Hotel

5.เกาหลีใต้

Credit Photo : http://www.airport.kr/pa/en/d/2/1/2/index.jsp

สำหรับ ตม.เกาหลีที่เค้าว่ากันว่าโหดนั้น การกรอกข้อมูลลงใน ใบตม. ก็อาจเป็นอีกหนึ่งข้อที่จะเป็นเหตุผลให้ถูกซักถาม ดังนั้นจึงควรกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนให้มากที่สุด หากเขียนผิดควรขอใบใหม่ ไม่ควรขีดฆ่าหรือใช้น้ำยาลบคำผิด โดยข้อมูลทั้งหมดจะต้องตรงกับที่ระบุไว้ใน Passport โดยนามสกุลให้เขียนลงในช่อง Family Name และชื่อให้เขียนลงในช่อง Given Name สำหรับช่อง Purpose of visit ที่จะต้องระบุเหตุผลสำหรับการมาที่เกาหลีควรเลือกให้ตรงกับความจริง เพราะหากถูกเจ้าหน้าที่ ตม. ซักถามจะได้ตอบคำถามได้อย่างลื่นไหล

และหากใครมีแพลนจะไปเกาหลี ก็ควรจองที่พักไว้ก่อน เผื่อต้องตอบคำถามเจ้าหน้าที่ ตม. ซึ่ง AirAsiaGo ก็มีที่พักดีๆ ในเกาหลีมาแนะนำกันค่ะ เช่น The Shilla Seoul, Lotte Hotel Seoul, Hotel PJ Myeongdong

ไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะ ? ซึ่งการเตรียมความพร้อมในการกรอกแบบฟอร์มใบ ตม. จะช่วยให้เราพร้อมในเดินทางมากยิ่งขึ้นและเราจะได้เตรียมข้อมูลล่วงหน้าไว้เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการเดินทางอีกด้วย